OBJEDNAT
> Angiologie>Co je to Angiologie?

Co je to Angiologie?

Angiologie se vyčlenila v roce 1989 z interního lékařství jako samostatný obor.

Každý angiolog musí mít tedy zároveň kromě atestace z angiologie také atestaci z interny.

Angiologie se zabývá problematikou cév a cévních chorob v celé jejich šíři a komplexnosti. Věnuje se především prevenci, diagnostice a léčbě chorob tepen, žil a mízních cév. Tematicky se tak prolíná s řadou oborů, zejména s kardiologií, cévní chirurgií, radiologií, vnitřním lékařstvím, dermatologií, neurologií, hematologií a odráží se i v práci praktických lékařů. Zaměření na cévní systém jako celek dává angiologii výrazně interdisciplinární záběr. Propojují se tak nejen odborné disciplíny zabývající se postižením různých orgánů či funkčních systémů, ale i obory charakterizované odlišným přístupem k léčbě cévních onemocnění (katetrizační, chirurgické, konzervativní postupy).

Cílem angiologů je snížit vysokou nemocnost i úmrtnost na cévní choroby, zkrátit pracovní neschopnost, zmenšit invaliditu a zlepšit kvalitu života pacientů. Důsledným zavedením stávajících znalostí do praxe je dosažení tohoto cíle reálné.

Angiologie využívá speciální klinické vyšetřovací i léčebné postupy, neinvazivní diagnostické metody a intervenční diagnostické i léčebné techniky.

Základ péče tvoří ambulantní angiologické ordinace. Personálně je toto zařízení zajištěno nejméně jedním lékařem s atestací z oboru angiologie a minimálně jednou sestrou. Prostorové a věcné vybavení této ordinace vychází z uspořádání ordinace praktického lékaře, navíc musí být vybaveno Dopplerovským průtokoměrem, příp. pletysmografem a další výbavou pro neinvazivní měření tlaků na dolních končetinách. Nezbytná je dostupnost duplexní sonografie.

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz