OBJEDNAT
> Cévní vyšetření>Prováděné výkony

Prováděné výkony

Komplexní, cílené a kontrolní interní a angiologické vyšetření

Ultrazvukové duplexní vyšetření 

Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil

EKG vyšetření

Holterovské vyšetření tlaku

Funkční tepenné a žilní testy

 

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz