OBJEDNAT
> O ordinaci>Kvalifikace

Kvalifikace

MUDr. Stanislav Bulíř vystudoval 3. Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. 

Od roku 1993 pracoval jako internista v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, později jako sekundární lékař na Jednotce intenzivní péče se zaměřením na srdce a cévy. V roce 1996 získal atestaci z interního lékařství.

V roce 2003 obdržel osvědčení České angiologické společnosti k provozování samostatné angiologické péče . V roce 2004 otevřel privátní angiologickou ambulanci a v roce 2005 získal atestaci z oboru angiologie.

Pravidelně se zúčastňuje angiologických a kardiologických kongresů pořádaných Českou angiologickou společností a Českou kardiologickou společností.

Na doporučení České angiologické společnosti participuje v národních i mezinárodních angiologických studiích.

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz