OBJEDNAT
> Angiologie>Varixy dolních končetin a chronická žilní nedostatečnost

Varixy dolních končetin a chronická žilní nedostatečnost

Žíly transportují krev zbavenou živin od nohou směrem k srdci, tento děj se děje v koordinaci svalově žilní pumpy, dobrou funkcí žilních chlopní i efektem nasávání podtlakem v hrudníku při dýchaní. Podílejí se na regulaci tělesné teploty, ovlivňují srdeční výdej a slouží jako mohutný rezervoár krve. Plnění těchto funkcí je možné díky unikátní schopnosti se rozpínat a stahovat, což umožňuje tenká stěna.

Pokud krev špatně odtéká z dolních končetin, dochází k nadměrnému hromadění krve v žilách, které přesáhne schopnost jejich kapacity a díky hydrostatickému tlaku krve v žílách dochází k oslabení a následnému vydutí stěny žíly, které je pod kůží vidět. Tak vznikají tzv. křečové žíly (varixy), které se mohou stát zdrojem subjektivních potíží i zánětlivě trombotických procesů. Náchylnost ke vzniku křečových žil je dána geneticky - podstatou je vrozená méněcennost žilní stěny, ale k vlastním projevům dochází pak určitými zevními provokujícími vlivy jako je statickou zátěží, obezitou, těhotenstvím, hormonální antikoncepcí, věkem. Jsou to povolání, kde se převážnou část pracovní doby postává - prodavači za pultem, kadeřnice apod. Zde se uvádí, že výskyt varixů je až 60 %. Pokud oba rodiče mají křečové žíly, lze předpokládat, že až 60 % potomků mužského a 80 %potomků ženského pohlaví bude mít varixy. Obecně je výskyt křečových žil v evropské populaci udáván u 20 - 60 % žen a 10 - 50 % mužů. Toto jsou tzv. primární varixy - určité typy lze úspěšně chirurgicky nebo endoskopicky odstraňovat.

 Existují ale také tzv. sekundární varixy, které vznikly následkem nedokonale rozpuštěné žilní trombózy a poškozením žilních chlopní - léčba je podstatně svízelnější, operativní řešení není doporučováno. Diagnostikovat to lze vyšetřením duplexní sonografií.

 

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz