OBJEDNAT
> Angiologie>Trombóza žil a její diagnostika

Trombóza žil a její diagnostika

V dětství je vzácná - ve věku nad 70 let je její výskyt kolem 1 %. Celkově se udává její roční výskyt 160/100.000 obyvatel. 

Trombóza žil znamená krevní sraženinu kdekoliv v žilním řečišti. Nejčastěji se ale vyskytuje v žilách dolních končetin. Je to nebezpečné onemocnění, které může skončit trvalými následky nebo i smrtí pokud se na onemocnění nemyslí a včas se nediagnostikuje. Je to onemocnění zrádné, které má netypické příznaky. Při podezření lékaře na trombózu žil v ambulantní sféře se až v 50 % o ni nejedná, ale také to platí obráceně, což může být fatální. 50 % žilních trombóz je totiž komplikováno odtrhnutím krevní sraženiny ze žíly a zanesením žilním proudem skrz srdce do plicních tepen s jejich uzávěrem což může skončit tragicky neboť každá desátá plicní embolie je smrtelná. Je třeba tedy na trombózu myslet, i když příznaky jsou netypické. Lze přesto ale říci, že jakýkoliv bolestivý otok končetiny s pocitem napětí v končetině (nejčastěji v lýtku) je velmi podezřelý ze vzniku žilní trombózy a měl by být vyšetřen. Naštěstí existují 2 diagnostické metody, které trombózu celkem spolehlivé potvrdí nebo vyloučí. Jednak jde o odběr krve na tzv. DDimery a jednak je nutné provést duplexní sonografické vyšetření žil - poté by mělo být již zcela jasno. Pokud se trombóza žil potvrdí, lze ji účinně léčit, to platí i o plicní embolii.

Podstatou žilní trombózy je tedy krevní sraženina v žíle. Vznik žilní trombózy je ale dej složitý, komplexní. Pokud to hodně zjednodušíme, tak u zdravého člověka je krev udržován mnoha faktory v rovnovážném stavu mezi krvácením a zvýšenou srážlivostí. Jakékoliv vychýlení rovnováhy, ať už je to dáno zevními nebo vnitřními vlivy, může pak vést ke zvýšení tendenci ke srážení krve v žíle a vzniku trombózy. Mezi rozhodující faktory patří zpomalení průtoku krve v žíle (tedy žilní stáza) a dále vrozená nebo získaná porucha fluidity krve daná zvýšenou převahou prosrážlivostních krevních faktorů.

Ze zevních faktorů zpomalují krevní průtok a podporující riziko krevní sraženiny uvnitř žíly uvádíme:

a)      Ortopedické operace hlavně náhrady kolenních a kyčelních kloubů, nádorová onemocnění, velké chirurgické a urologické operace, gravidita a šestinedělí, věk, obesita, křečové žíly, imobilizace (cestovní trombóza), polytraumata, neurochirurgické operace, hormonální antikoncepce a hormonální substituční léčba, stavy po cévní mozkové příhodě s poruchou hybnosti končetiny nebo omezenou mobilitou, chronické srdeční selhávání, typ anestezie, atd.

b)      Z vnitřních příčin jsou to tzv. získané nebo vrozené trombofilní stavy - tedy určitá porucha krevních bílkovin - tj. faktorů, jejichž bud nedostatek nebo omezená funkce vede ke zvýšené krevní srážlivosti uvnitř žíly. Při tomto podezření je nutné provést specializované krevní vyšetření na kterém spolupracujeme s hematology.

V praxi většinou k trombóze dochází kombinací zevních a vnitřních vlivů dohromady. 

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz