OBJEDNAT
> Angiologie>Onemocnění tepen

Onemocnění tepen

Postižení tepen je v 90 - 95 % podmíněno známou metlou moderní civilizace - arteriosklerosou - laicky řečeno - ucpávání tepen cholesterolem.

Arteriosklerosa - aterosklerosa je systémové onemocnění, které postihuje celý tepenný systém ve všech orgánech - srdci, mozku, tepnách dolních končetin, břišních a ledvinných tepnách - byť první projevy se mohou vyskytovat jen v jedné oblasti. Jde relativně o „benigní“ chorobu do chvíle komplikující krevní sraženiny v tepně. Ta uvnitř tepny vznikne až tehdy, dojde - li k tzv. prasknutí (ruptuře) cholesterolového plátu, kterými je tepna postupně nepravidelně zužována. Zjednodušeně si to představme jako trubici, ve které se uvnitř na stěně nepravidelně tvoří stále vetší a vetší usazeniny cholesterolu, které ční do lumina tepny. Samo zužování tepny do 70 % tkáně celkem tolerují, souvisí to také s procesem fyziologického stárnutí, avšak fatální je, když slupka na povrchu arteriosklerotického plátu praskne. To je signálem pro krevní destičky v protékající krvi, které se na „prasklinku“ nalepí a postupně s ostatními složkami krve dojde uzavření celé cévy krevní sraženinou. To je pak příčinou okamžitého zastavení krevního zásobené přilehlé oblasti tkáně, kam tepna teče - tedy především kyslíku a živin. Následně postižení tkán začne odumírat. V případě uzávěru tepny v srdeční cévě se jedná o akutní infarkt myokardu, v případě cévy do mozku o mozkovou mrtvici a v případě uzávěru tepny do končetiny o riziko amputace. V tomto případě začíná boj o minuty - cílem je co nejdříve postižený úsek tepny znovu zprůchodnit a zabránit tragedii. I přes výrazné pokroky v akutní medicíně léčby infarktu myokardu, cévních mozkových příhod i uzávěrů tepen dolních končetin zůstávají srdečně cévní příhody hlavní příčinou smrti naší populace (kolem 50 %). Pro zajímavost je to v česku 200 lidí denně. Za vším tedy stojí aterosklerosa jako příčina, která navíc i výrazně zkracuje délku života těmito komplikacemi. Objeví - li se známky aterotrombotického onemocnění napři u 60 letého muže, sníží se očekávaná doba jeho života o 8 - l2 let. Konečně je aterosklerosa choroba zákeřná - u více než poloviny mužů a téměř u poloviny žen přichází cévní příhoda náhle, bez varování, jako první známka choroby.

Existují hlavní a vedlejší rizikové faktory aterosklerosy

Hlavní rizikové faktory jsou tyto:

a)      kouření

b)      Hypertense - vysoký krevní tlak

c)      Hyperlipidemie - zvýšená hladina krevních toků - cholesterolu


Vedlejší rizikové faktory:

a)      Diabetes mellitus - cukrovka

b)      pozitivní rodinná anamnéza předčasného kardiovaskulárního onemocnění

c)      mužské pohlaví

d)      obesita

e)      stressové povolání

f)       fyzicky inaktivní životní styl

a další méně významné vedlejší faktory jako zvýšená hladina C reaktivního proteinu, homocysteinu, nízká hladina HDL, zvyšené triglyceridy, ledvinná nedostatečnost, mikroalbuminurie … 

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz