OBJEDNAT
> Angiologie>Cévní onemocnění

Cévní onemocnění

Cévní onemocnění patří vůbec k nejčastěji se vyskytujícím zdravotním postižením u lidí.

Hlavní skupiny pacientů představují nemocní s diagnózou obliterujících tepenných onemocnění, postihujících končetinové, karotické a viscerální tepny, pacienti s akutní tromboembolickou nemocí, s chronickými žilnímí onemocněními, postižemím lymfatických cév a vasoneurosami.

Výskyt obliterujících tepenných onemocnění různého stadia lze na základě pidemiologických studií očekávat u 10-15% obyvatel. Výskyt akutních žilních trombos je odhadován na 160 za rok u 100.000 obyvatel. Vůbec největší rozšíření je však u chronických žilních onemocnění, které jsou přítomny až u 40% obyvatel. Sociální dopady cévních onemocnění jsou značné. Z ročních statistických výkazů vyplývá, že pracovní neschopnost způsobená za 1 rok cévními chorobami znamená největší podíl ve skupině kardiovaskulárních nemocí a převyšuje část připadající na nemocné s ischemickou chorobu srdeční. Přímé náklady spojené s léčbou cévních onemocnění se pohybují mezi 5-10% celkových ročních výdajů zdravotních pojišťoven. 

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz