OBJEDNAT
> Cévní vyšetření>Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá

Jak vyšetření probíhá a jak dlouho trvá

K vyšetření je nutno se předem telefonicky objednat na doporučení praktického či odborného lékaře.

Délka vyšetření závisí mimo jiné i na závažnosti onemocnění pacienta a pohybuje se mezi 30 – 60 minutami.

K vyšetření se často dostavují tzv. „statimoví pacienti“. Jsou to pacienti nepravidelně odesílaní k akutnímu vyšetření praktickým či odborným lékařem pro možné ohrožení života. Proto se čekací doby již objednaných pacientů mohou prodloužit.


Vyšetření v angiologické ambulanci při průkazu žilního onemocnění

Pacient je klinicky lékařem vyšetřen, dle závažnosti onemocnění v drtivé většině i přístrojově duplexní sonografií. Pacient je poté dále edukován a následně při závažném onemocnění i trvale v angiologické ambulanci léčen.

A: žilní trombóza

V případě podezření na žilní trombózu jde vždy o vyšetření duplexní sonografií, někdy v kombinací s odběrem na tzv. DDimery. Pokud jsou obě vyšetření negativní lze trombózu spolehlivě vyloučit. V případě průkazu žilní trombózy je již pacient trvale v angio ambulanci léčen, novinkou posledních let je možnost ambulantní léčby žilní trombózy v domácích podmínkách při dobré spolupráci angiologa s pacientem přes telefon. Při rozsáhlé žilní trombóze nebo plicní embolii je nutno ale odeslat ke krátkodobé hospitalizaci do nemocnice ( 3 - 7 dní). Následně musí pacient po určitou dobu užívat protisrážlivé léky. Doba je různá - většinou 3 - 12 měsíců, někdy ale ovšem i doživotně. Vše závisí na rizikových faktorech možnosti opakování se žilní trombózy. Užívání léků na „ředění krve“ musí být pravidelně kontrolováno opakovanými odběry krve na tzv. INR, aby bylo dosaženo optimální rozpuštění krevní sraženiny v žíle a zamezilo se riziku zvýšeného krvácení. Významným pokrokem posledních let jsou nová antikoagulancia, která jsou oproti Warfarinu při stejné účinnosti rozhodně bezpečnější a nevyžadují kontrolu ředivosti krve.

B: povrchní zánět žil - tromboflebitida

V drtivé většině případů je onemocnění způsobeno přítomností křečových žil. Odstranění varixů poté následně poklesne výrazně riziko opakovaní se povrchních zánětů žil. V případě podezření na jiný původ „flebitidy“ je třeba podrobné cévní vyšetření. Především je třeba vyloučit vrozenou úchylku v krevních faktorech, nádorová a autoimuinitní onemocnění. Je třeba připomenout, že i obyčejná tromboflebitida může být komplikována plicní embolií, a proto se v poslední době taktéž přechodně léčí antikoagulačními léky.

C: křečové žíly - varixy

V případě křečových žil a indikaci k operaci je vždy provedeno duplexně sonografické vyšetření a zajištěno chirurgické ošetření. V případě nutnosti je provedeno sonografické mapování těsně před operací s označením operačních bodů pro chirurga. U moderních endovenózních metod (laser, radiofrekvence, clarivein) sonografické vyšetření určí typ výkonu.

Při rozhodnutí o konzervativním postupu bez operace žil připadá v úvahu léčba venoprotektivními léky a kompresivními punčochami spolu s režimovými opatřeními.

Vyšetření v angiologické ambulanci při tepenném onemocnění 

Pacient je klinicky a přístrojově vyšetřen (tužkovým dopplerem, duplexním fonografem). V případě podezření na tepenné arteriosklerotické onemocnění (ischemická choroba dolních končetin, ischemická choroba srdeční, ischemická choroba mozkových tepen, ischemická choroba břišních tepen, onemocnění hrudní a břišní aorty) je poté trvale dispenzarizován v angiologické ambulanci. V případě akutních cévních uzávěrů (akutní tepenný končetinový uzávěr, akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda) je odesílán na spádové interní oddělení nemocnice, v případě nutnosti na cévní a kardiologická centra do Prahy.

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107

e-mail: bulir@angiologiemb.cz