OBJEDNAT

O ordinaci

Kvalifikace Kvalifikace MUDr. Stanislav Bulíř vystudoval 3. Lékařskou fakultu University Karlovy v Praze.  Od roku 1993 pracoval jako internista v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, později jako sekundární lékař na Jednotce intenzivní péče se zaměřením na srdce a cévy. V roce 1996 získal atestaci z interního lékařství. V roce 2003 obdržel osvědčení České angiologické společnosti k provozování samostatné angiologické péče . V roce 2004 otevřel privátní angiologickou ambulanci a v roce 2005 získal atestaci z oboru angiologie. Pravidelně se zúčastňuje angiologických a kardiologických kongresů pořádaných Českou angiologickou společností a Českou kardiologickou společností. Na doporučení České angiologické společnosti participuje v národních i mezinárodních angiologických studiích. více Personální obsazení Personální obsazení Lékaři   Zdravotní sestry MUDr. Stanislav Bulíř   Michaela Hlavatá MUDr. Svatopluk Koščál   Klára Štráchalová   více Přístrojové vybavení Přístrojové vybavení   Ultrazvukový diagnostický přístroj  VIVID 3 PRO - duplexní sonograf Elektrokardiograf - SEIVA EKG PRACTIK Dopplerovský detektor - MULTI DOPPLEX II SpaceLab – tlakový holter Holter TK SCANLIGHT III - tlakový holter CoaguChek® XS - stanovení účinnosti antikoagulační léčby z odběru kapilární krve více Uzavřené smlouvy Uzavřené smlouvy Zdravotnické zařízení má uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami, jejichž klienti mají vyšetření i zdravotnické výkony plně hrazené: 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav. 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR více Fotogalerie Fotogalerie více

Angiologie MB Jičínská 1135 Mladá Boleslav

Telefon: +420 326 997 107 | +420 326 210 656 

e-mail: bulir@angiologiemb.cz